Dronten Leeft
7 december 2022 10:08
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Van en voor mensen met een beperking

Stichting Onder Dak Gehandicaptenberaad Dronten biedt ondersteuning aan mensen met allerlei beperkingen. Dit doet de organisatie onder andere door middel van activiteiten, door zitting te nemen in de Adviesraad Sociaal Domein en via Dorpsbelangen mee te denken over de inrichting, toegankelijkheid en veiligheid van de gemeente Dronten.

Bijna alle vrijwilligers hebben zelf ook beperkingen of chronische ziektes. Maar de ziekte of beperking staat bij ons nooit op de voorgrond. Wel gezelligheid, onderlinge contacten en een steuntje in de rug als dit nodig is.

Onze vrijwilligers proberen Dronten een fijne, inclusieve gemeente te maken en te houden. Ook zijn wij aangesloten bij Coalitie ZamenEén, omdat eenzaamheid vaak op de loer ligt bij mensen die er niet makkelijk op uit kunnen door afhankelijkheid van hulpmiddelen en/of gebrek aan structuur.

Ondersteunen van de medemens

Hoewel wij geen zorginstelling zijn, zorgen wij wel voor onze medemens. Niet via fysieke verzorging, maar door te ondersteunen bij het verkrijgen van hulpmiddelen en/of huishoudelijke hulp. Een gesprekje is soms ook erg welkom. En door voortdurend te kijken of in Dronten alles wel bruikbaar en toegankelijk is voor mensen met beperkingen proberen wij ook op deze wijze voor onze achterban te zorgen. 

Kun je b.v. overal met een rolstoel komen? Kun je je weg vinden als je slechtziend of blind bent? Krijgen ouders wel voldoende ondersteuning als hun kind zorg nodig heeft? 

Zware onderwerpen soms, maar de (glim-)lach is nooit ver weg. Want ook dat kan helpen in lastige tijden.

Meer informatie vindt u op www.onderdak.nl en facebook: facebook.com/onderdakdronten.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Wij werken samen met
Recreatie
Zorg & Gezondheid
Sport
Economie
Voedsel & Lifestyle
Wonen
Duurzaamheid
Media & cultuur
Techniek
Vacatures
Scroll to Top